Gárdonyi Géza: Göre Martsa lakodalma. [Budapest] : Dante, [1931]

Lyó egésségöt és hasolló lyókat kivánok, továbbá nagy öröm érte a mi házunkat, akit ezönnel mögulyságolok, de hogy ne a közepin kezgyem az szántást, hát úgy történt, hogy amint szent Imre napján Pap Jánosék főggyire indulok, a kisbiróval mög a zesköttekkel, hát látom ám, hogy az kertöm garággya mög van törve egy hejön, mög ott a tsapás az rétön igenyösen be a kertömbe, mondok ki löhet a za gazembör? Mögájjunk embörök!

Szöveges változat: http://mek.niif.hu/05700/05711/05711.htm

01. Göre Martsa lakodalma

02. Levél a zuj esztendürül mög a Rigó tzigányrul

03. Levél arrul, hogy mér szógáll a filyam továbbra is a katonaságnál

04. Levél a gyesznó ölésrül

05. A paksió játék

06. Levél a szent böjtölésről

07. A főszóga biró mög a sejöm pete

08. Levél az nagy szöröntsérül

09. A gyesznóm füle

10. Vígszínházrul való szomorú tapasztalat

11. A péz erányába szörzött tapasztalatok

12. Az tsudálatos álom elmondása

13. A falu számadása

««« Vissza