A szerző az Észak-Karolinai Egyetem Könyvtárának munkatársa. Tanulmányának célja, hogy rámutasson azokra a főbb vitákra és jellemzőkre, amelyek a nyílt hozzáféréssel kapcsolatosan az elmúlt években kibontakoztak. Ezek a tudományos világban éppúgy, mint a kiadói közösségekben növekvő figyelmet kaptak, úgy az USA-ban, mint a világ más részein. A kérdéskör igen komplex, a szerző megkísérelte ezen összetettség bemutatását. Ehhez áttekintette a nyílt hozzáférés (open access) definícióit, az azt érintő eddigi kezdeményezéseket és platformokat, és e mozgalom szereplőit.Kiemelte a könyvtárosok vitathatatlanul óriási szerepét abban a folyamatban, amely gyorsabbá és szélesebbé teszi az ismeretekhez való hozzáférést, azok elterjesztését.Debates and discussions of open access (OA) have received increasing attention in the academic, scholarly research, and publishing communities in the United States and around the globe. Though the concept of open access itself is still evolving, there are many aspects of the discussions. This paper briefly reviews some of these centered around open access that may help further understanding the complexity of the open access concept.

««« Vissza