Szóbeliség, írásbeliség, másodlagos szóbeliség, másodlagos írásbeliség és új képiség – az információ- és kultúratudomány mai értelmezésében

Előadásomban azt tekintem át röviden, hogy a kommunikáció, az információátadás szempontjából mit is jelent, milyen újdonságokat és problémákat hoz az a tény, hogy tudományos és technológiai paradigmaváltás közben vagyunk. A szakirodalmakra támaszkodva vázolom az információ- és kultúratudományok, a legújabb médiakutatások néhány eredményét, közelítési módjait. Igyekszem definiálni a referátum címében jelzett fogalmakat, néhány példával is alátámasztva azok tartalmát és jelentését.««« Vissza