Gárdonyi Géza: Vakarts. Budapest : Dante, 1930

Vagyis A zutósó könyvem mer a kutya is megbánnya ha 9-tzet kölykezik de a guminizmust meg köllelött irnom.
Irtam én magam az salyát kezemmel Göre Gábor Bíró Úr.
Ebbül a könyvbül ez mán a harmagyik eresztés mer mögen elfogyott. Nyomtatták ebbe a zesztendőbe Dante Úr könyvespótzárul kapkodható mög mindön könyves bótbul.
„Lyó egésségöt és hasolló lyókat kivánok továbbá hogy az vörös világ ránk követközött, mondok az bírói tekintély megmaradása erányában fölruccanok az budapesti szék és fővárosba mögtapasztajjuk milyen a nagy háboru után már hát a főváros, no mög a zanyukom igön óhajtotta látni az Kun Bélát…”

Szöveges változat: http://mek.niif.hu/05700/05766/html/

01. Impresszum


02. Itélet a 17-ét gyesznókrul

03. Beszélgetés

04. Levél a mozgósitásról vagyishogy az pesti gombótztul mentsön meg a Zég

05. Szó az görögül

06. A kaszinyó öggyesület igy fundálódott

07. A kaszinyói 7 rönd

08. Tziköj az nagy lutrirul

09. Levél a zajutóról mög kóbászrú

10. Más

11. A gumministákkal mög igy lyártunk

12. Utazás a sógorral

13. Másik levél, de mögentsak a Marosrul

14. Népkonyha

15. Levél a bordám halálárul

16. Tovább oszt így vót

17. Méris nem tanálkoztam Kun Bélával

18. Gyesznóölésről mög a pízrül

19. Tanálkozás az Bartzával

20. A követválasztás mög igy vót

21. Levél az nótájimrúl

22. Fojtatás

23. Levél a vasuti minyisztör urnak

24. A doktorral mög így lyártunk

25. Levél a medvetáncoltatásrul mög a kaszinyórul

26. Levél a zúri látogatásrul

27. Tele van

28. Mér is nem löttem ország gyülési követ

29. Fojtatás

30. Végröndölet

««« Vissza