A Tudásközpontba való költözéssel, hatalmas könyvállományt kellett meg- és átmozgatni. Bizony nem mindegy, hogy a raktári- és szabad polcokon a könyvek helyes sorrendben vannak-e, vagy sem. Ha egy könyv nem a megfelelő helyre kerül a polcrendszerek útvesztőiben, akkor az a könyv elveszettnek tekinthető, ezért a könyvtárban fokozottan ügyelni kell a „rendre”. Amikor könyvtárba megy egy olvasó, akkor is fontos számára, hogy tisztába legyen a könyvtári besorolási renddel. Ha a betűk és számok „beszédesekké” válnak az olvasónak, akkor már könnyedén eligazodhat a könyvek között.

Ezzel a kis programmal 3 különböző játék játszható. Hasznosnak bizonyulhat kezdő könyvtárosoknak és a könyvtárakkal most ismerkedő olvasóknak. A cél, hogy a könyveket a könyvtárban, a megfelelő sorrendbe helyezzük a polcokon, valamint a raktári rekeszekben lévő dobozokba, megfelelő könyveket pakoljunk.

Útmutató

Üdvözlöm! Bill vagyok, és én leszek az Ön segítségére, hogy megtanulja, hogyan is kell játszani ezt a 3 kis játékot. Mindeközben elmagyarázom, a Dewey-féle tizedes osztályozás rendszerét.

A Dewey-féle tizedes osztályozás a könyvtári besorolás rendszere, amelyet Melvil Dewey (1851-1931) alkotott meg 1876-ban, s azóta huszonkét nagyobb felülvizsgálat során nagymértékben módosítottak és bővítettek; 2004-ben volt a legtöbb modernizálás és módosítás. Ezt a rendszert általában nyilvános és iskolai könyvtárak használják, főleg angolszász nyelvterületen. Európában és Magyarországon a Dewey-féle tizedes osztályozás módosított változata terjedt el: az egyetemes tizedes osztályozás (ETO).

A Dewey-féle tizedes osztályozás minden ismeretet tíz fő osztályba szervez, kezdve az égitől (filozófia és vallás) a földi dolgokig (történelem és földrajz). Ez alól kivétel az első osztály (000: számítástechnika, információ és általános munkák). A felosztás eredete Francis Bacon (1561-1626) filozófus tudományfelosztása. A Dewey-féle tizedes osztályozás leleménye a kategóriákban és az őket jelölő tizedes jegyekben van; hiszen mindkettő teljesen numerikus és végtelenül hierarchikus. A rendszer tíz fő osztályt használ, amely tovább osztódik, mindegyik fő osztály tíz alosztályra és mindegyik alosztály tíz szekcióra. Így a rendszer képes összefogni 10 fő osztályt, 100 alosztályt és 1000 szekciót. Ezeket a továbbiakban most nem részletezzük.


A New Yorki Állami Könyvtár 1900 körül

Eltekintve az általános munkáktól és a szépirodalomtól, a könyveket témájuk szerint osztályozzák, kiterjedően a téma összefüggéseire, a helyre, az időszakra vagy az téma típusára. Az osztályozás számai legalább háromjegyűek, egyébként határozatlan hosszúságúak, a negyedik szám előtt egy tizedesponttal elválasztva (például 330 közgazdaság + 94 Európa = 330.94 európai közgazdaság).

Legfelül egy képet láthatunk egy könyvről, a könyv a címkéjén szerepel a Dewey-féle besorolási szám. Minden egyes számjegy további információt ad a könyvről. A bal szélső számjegy mutatja meg, melyik főkategóriába tartozik a könyv. A fennmaradó számjegyek megmutatják az alkategóriát. Ha betű is szerepel a könyv címkéjén, az a szerző vezetéknevének első betűje.

A játék lényege, hogy a könyveket sorba kell rendezni a polcokon. Ehhez fontos tudnunk, hogy az alacsonyabb számmal besorolt könyvektől a magasabb besorolású számokig, kell a polcokat feltölteni. Amennyiben több könyv is azonos besorolási számmal rendelkezik, akkor a szerzői betűrendet is figyelembe kell venni!

Itt egy példa a rendezett polcra:

Láthatjuk, hogy a balról jobbra növekszenek a könyveken a besorolási számok. A 915,2. szám esetében a szerzői betűrend alapján alakul ki a helyes sorrend.

A játékok során vagy a polcokon rendezgethetjük a könyveket, vagy a tároló dobozokba helyezhetjük az oda való könyveket.. Bátran használhatjuk a rendezgetéskor az egerünket!

kezdésnek ennyi bevezető bőven elég. Most már csak meg kell adnunk a nevünket és máris kezdődhet a játék! (Forrás: University of Texas | ambrusa) Klikkeljen az alábbi képre!««« Vissza